Welkom


Welkom

Welkom op de website van de Burger Initiatief Eigen Bouw BIEB.

BIEB is een initiatiefgroep die in overleg met de Dorpsraad van Burgh-Haamstede het aandurfde om samen een andere ‘huisvestingsweg’ in te slaan. Door op een andere manier te kijken naar de mens en zijn woonbehoeften. Deze website geeft informatie over het initiatief “het bouwen van starterswoningen”.

 

Aanleiding

De nieuwbouwwoningen zijn, vanwege de prijs, voor bepaalde inwoners van Burgh-Haamstede niet bereikbaar. Vooral jongeren die als starters de woningmarkt betreden, zijn kansloos. Zij gaan buiten het eigen dorp op zoek naar woonruimte. Hun vertrek betekent een verschraling van de leefbaarheid van het dorp: een minder actief verenigingsleven, minder kinderen op school en minder plaatselijke activiteiten zoals sportactiviteiten.

De afgelopen jaren is er nauwelijks sprake geweest van nieuwbouw voor deze doelgroep.

De initiatiefgroep en de Dorpsraad zijn ervan overtuigd dat het anders moet met de koopwoningbouw voor deze doelgroep.

 

Visie

In vroeger dagen richtte de mens zelf zijn woonomgeving in. Hij zocht een plek uit en bouwde er zijn huis. Naar eigen smaak, inzicht en middelen. In de huidige samenleving kan dat niet meer, we zijn met zo velen dat de huisvesting om regels vraagt.

Op zich is daar weinig op tegen. Maar soms gaat de regelgeving zo ver, dat ze verlammend werkt. Het zijn ‘de hogere machten’ die bepalen hoeveel er gebouwd mag worden, waar er gebouwd mag worden en hoe de huizen eruit komen te zien. De burger is aan de zijlijn komen te staan.

Geen goede zaak, vindt de initiatiefgroep. De gemeenschap moet weer een vinger in de ‘’huisvestingspap’’ krijgen, want de burger heeft daar baat bij. Voor hem komt het huis van zijn voorkeur zo eerder binnen handbereik. Maar ook de Gemeente heeft er baat bij: zij bouwt aan een vitale gemeenschap, die groepen niet buiten de boot laat vallen.

Vanuit deze visie op de mens én het wonen is de initiatiefgroep, in overleg met de Dorpsraad, op twee fronten de strijd aangegaan:

·         Meer, maar vooral beter betaalbare kwaliteitswoningen voor starters creëren.

·         Meer zeggenschap over woning en woonomgeving door toekomstige bewoners.

 

Meer zeggenschap

Maar wonen is meer dan een dak boven je hoofd vinden de initiatiefgroep en de Dorpsraad. Wie een huis bouwt, wil daar zijn ziel in leggen en liefst ook in de directe woonomgeving van het huis.

Al in een vroeg stadium moeten toekomstige bewoners bij bouwprojecten betrokken worden, vindt de BIEB. Zij moeten zeggenschap krijgen over het eindresultaat en over de weg waarlangs dit resultaat tot stand komt. Dit lukt alleen onder bepaalde voorwaarden.

Voor de kopers is een belangrijke rol weggelegd op het traject naar meer zeggenschap. Als zij tijdig de handen ineenslaan, kunnen ze veel bereiken. Dit is geen gemakkelijke weg, deskundige ondersteuning door een adviesbureau voor bouwbegeleiding is noodzakelijk. Maar het is wel een weg met grote voordelen: de bouwkosten worden stevig gedrukt en, zeker zo belangrijk, men bouwt niet alleen een huis maar ook een buurt. Er worden niet alleen stenen gelegd, maar ook sociale verbanden.

 

Locatie BIEB Burgh-Haamstede

Het gebied beter bekend als “Het Domineesbosje” biedt een uitstekende mogelijkheid om starterwoningen te bouwen.